×

Patty Joosten

Medewerker, vrijwilliger én oud-cliënt van SGL.

Patty is bij ons binnengekomen als cliënt ten gevolge van hersenletsel. Inmiddels is zij bij ons aan de slag als vrijwilliger én heeft ze onlangs een contract van 8 uur per week getekend als begeleider bij AC Weert. Haar doel is om uiteindelijk nog meer uren deel te nemen aan het reguliere arbeidsproces. 

We leerden Patty kennen tijdens haar revalidatieperiode. Door haar herseninfarct had Patty moeite met het begrijpen van woorden, zinsopbouwen, was zeer gevoelig voor veel prikkels en kon zich slecht concentreren. Had weinig energie. Ze moest opnieuw leren lopen, fietsen en andere dingen die voorheen zo vanzelfsprekend waren. Daardoor voelde ze zich onzeker, moest ze haar weg vinden om haar leven weer op te kunnen pakken in haar gezin en omgeving. Alles was ineens anders. Voor haarzelf, voor haar bestaan als meewerkend vrouw van een zelfstandig ondernemer, als gastvrouw van de medewerkers in het bedrijf, als zorgmedewerker, als moeder etc.

Ze kwam in het Activiteitencentrum van SGL om nieuwe hobby’s en mogelijkheden te ontdekken, opnieuw structuur aan te brengen in haar leven, haar man die ineens mantelzorger was geworden te ontlasten, sociale contacten opnieuw op te doen, opnieuw te leren om gaan met prikkels. Haar motivatie om te herstellen en weer 'gewoon' mee te doen in het gezin en de maatschappij werd destijds overschaduwd door angst en een minimaal vertrouwen in haar eigen kunnen.

Patty koos bewust voor sportactiviteiten om haar conditie stap voor stap op te bouwen, geheugentraining om meer concentratie op te bouwen en minder te vergeten en creatieve activiteiten omdat ontspanning ook van groot belang was voor haar herstel. Ze vond ook herkenning bij lotgenoten.

Mede door de module Hersenz, heeft Patty geleerd om zichzelf steeds nieuwe doelen te stellen en durven voelen en accepteren, waardoor ze stap voor stap haar leven weer op een zinvolle manier weet op te pakken. Het zal niet meer als vanouds worden, maar ze vult haar leven in op basis van wat mogelijk is.

In dat proces is zij bij ons aan de slag gegaan als vrijwilliger bij het AC, maar ook als ambassadeur voor SGL. En onlangs dus als medewerker. Een belangrijk doel voor haar is om uiteindelijk weer meer uren deel te nemen aan het reguliere arbeidsproces. De afwisseling van soorten werkzaamheden (begeleiding, keuken, gesprekjes met cliënten) ervaart ze als zeer waardevol voor haar energiebalans.

Patty is als ambassadeur van SGL ook een paar keer naar bijeenkomsten geweest van gemeentes om uit te leggen wat begeleiding voor cliënten betekende en waarom de rol van begeleiders zo belangrijk is om goede en juiste indicaties af te geven voor begeleiding, daginvulling en ontlasting voor mantelzorg.

Haar werk en haar werk als vrijwilliger geven Patty voldoening; zij kan er nu voor andere cliënten zijn. Dat voelt weer een beetje als haar oude ik. De beperkingen die ze nog ervaart zijn omgaan met onduidelijkheid en chaos. Ze heeft het nodig dat er structuur wordt aangebracht in alle werkzaamheden. Het is van groot belang voor Patty dat communicatie zorgvuldig, duidelijk, gepland, gestructureerd gebeurt. Als dat niet zo is dan ervaart ze onrust, onzekerheid en heeft ze het nodig dat iemand met haar meedenkt en dat er doelen worden geformuleerd en dat er samen focus wordt aangebracht.

Patty weet uit eigen ervaring hoe het is om cliënt te zijn en wat je als cliënt nodig hebt. Dat maakt dat ze zich goed kan inleven in de cliënt. Zij kan ècht met ze meepraten, begrijpt de frustraties en dat helpt de cliënten om ermee te leren omgaan. Zij is iemand die zich liefdevol en onvoorwaardelijk voor de ander inzet. Zij doet dit met zeer veel passie en respect. 

Bron: Vrijwilligerswerk.nl