×

Het verhaal van... Ans Coppus

Zorgbemiddelaar, 59 jaar.

Wanneer iemand te maken krijgt met hersenletsel, kan dat grote gevolgen hebben voor de getroffene zelf, maar zeker ook voor zijn of haar omgeving. De gevolgen na een hersenletsel worden vaak niet of niet voldoende herkend en erkend, zelfs niet door professionals. Als zorgbemiddelaar vind ik het belangrijk om hersenletsel meer onder de aandacht te brengen bij professionals en zeker ook bij mensen met hersenletsel en hun naasten. Bovendien kan ik hen attenderen op de mogelijkheden die er zijn om ook met hersenletsel een zinvol en mooi leven te kunnen leiden.

Meer bekendheid geven aan hersenletsel is een van mijn taken als Zorgbemiddelaar. Ik werk inmiddels dertig jaar voor dezelfde organisatie in diverse functies; de laatste tien jaar als zorgbemiddelaar voor de regio’s Noord- en Midden-Limburg. Ik ben de spin in het web in de regio. Veelal ga ik met mensen in gesprek over de vraag waar zij mee geholpen zouden zijn. Dat kan heel verschillend zijn, dus ‘out of the box’ denken hoort daar ook vaak bij. Vragen over wonen, Wet Langdurige Zorg (WLZ), ondersteuning, dagbesteding, indicatiestelling… het komt allemaal voorbij!

Mijn oorsprong ligt in het onderwijs, maar via een omweg bij justitie ben ik uiteindelijk begonnen op een activiteitencentrum van de organisatie waar ik dertig jaar later nog werkzaam ben met veel plezier. Mijn job is heel erg leuk! Elke vraag is anders, geen cliënt is hetzelfde. Ik krijg er energie van als cliënten en partners/mantelzorgers met een smile huiswaarts keren omdat ik iets voor ze heb kunnen betekenen.