×

Hoe verwijst u een cliënt naar ons?

Wilt u een cliënt naar ons verwijzen? Neem dan contact op met onze afdeling Zorgbemiddeling en Relatiebeheer.

Behandeling Hersenz

Heeft uw cliënt behandeling nodig om met de gevolgen van hersenletsel om te gaan, zoals rouwverwerking, afasie, energieverdeling of geheugenproblemen? Dan kunt u uw casus aan onze zorgbemiddelaars overdragen. Na onze eerste screening krijgt uw cliënt een intakegesprek voor een eventuele behandeling. Daarna vragen wij een indicatie aan als dat nodig is. U krijgt een terugkoppeling of uw cliënt in aanmerking komt voor behandeling bij ons. En natuurlijk over de resultaten tijdens de behandeling.

Begeleiding thuis of activiteiten en training (dagbesteding)

Heeft uw cliënt begeleiding thuis of training en activiteiten (dagbesteding) nodig? Dan kunt u met onze zorgbemiddelaars overleggen over de mogelijkheden en krijgt u advies over uw specifieke casus. Er zijn geen wachtlijsten, een cliënt kan direct bij ons terecht nadat de zorg is toegekend door de gemeente. De ingangsdatum, eventuele locatie en de dagen waarop de zorg plaatsvindt, worden in overleg afgesproken.

Deze dienstverlening valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Indien gewenst begeleiden we een cliënt in het Wmo-traject bij de gemeente.

Wonen

Heeft uw cliënt een woonplek bij ons nodig? Bespreek dan de mogelijkheden met onze zorgbemiddelaars. In de meeste gevallen is er sprake een wachtlijst, het verloop in de beschikbare plekken is echter nooit helemaal voorspelbaar. We gaan indien nodig samen met u op zoek naar een passende tijdelijke oplossing, bijvoorbeeld in de vorm van overbruggingszorg.

Om bij ons te wonen is een CIZ-indicatie (Centrum Indicatiestelling Zorg) noodzakelijk. De cliënt heeft een ZorgZwaarte Pakket (ZZP) met een LG-grondslag nodig. Deze dienstverlening valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Wij kunnen u ondersteunen bij de indicatieaanvraag of dit van u overnemen.

Logeren

Cliënten kunnen bij ons logeren. Zo kunnen ze alvast oefenen in een woonomgeving van SGL, mocht dat in de toekomst nodig zijn. Logeren kan de mantelzorger ook even de tijd geven om op adem te komen of om andere dingen te doen. Vraag onze zorgbemiddelaars naar de mogelijkheden.

Voor logeren is bij voorkeur een Wet langdurige zorg (Wlz) indicatie nodig of een toekenning van respijtzorg door de gemeente. Wij begeleiden u en/of cliënten bij de aanvraag.

contact zorgbemiddeling
Cliënt van SGL krijgt geheugentraining
SGL watermerk

Anderen bekeken ook: