×

Hoe ontzorgt SGL verwijzers?

We gunnen mensen met hersenletsel, lichamelijke beperkingen en dementie de best passende zorg. Om dit doel te bereiken werken we graag met u samen. Als verwijzer vervult u een belangrijke rol in de zorgketen. Wij werken intensief samen met bijvoorbeeld Wmo-consulenten, sociale wijkteams, huisartsen, fysiotherapeuten, revalidatieartsen, maatschappelijk werkers, MEE consulenten, ergotherapeuten en specialisten. Wat kunt u van ons verwachten?

Warme overdracht

We nemen uw casus over en gaan ermee aan de slag. Wij denken mee over wat uw cliënt nodig heeft. Zo zorgen we er samen voor dat uw cliënt de best passende zorg krijgt. Is een cliënt bij ons niet op zijn plek, dan zoeken we verder. Als er meerdere zorgaanbieders betrokken zijn, bepalen we wie het beste de regie kan houden.

Terugkoppeling

Doorverwezen cliënten zijn bij ons in goede handen. Wij leveren optimale zorg, helemaal afgestemd op wensen en doelen van de cliënt. Over de vorderingen en resultaten geven wij u een terugkoppeling. We houden u dus op de hoogte.

Hulp bij de indicatieaanvraag

Wij ondersteunen u bij een CIZ-indicatieaanvraag of nemen dit van u over. In het laatste geval gaat de cliënt na onze (telefonische) intake naar een revalidatiearts. Indien nodig zal deze met toestemming van de cliënt medische informatie bij u opvragen. Als de cliënt in aanmerking komt voor Wlz-zorg, vraagt de revalidatiearts de CIZ-indicatie aan. Indien gewenst begeleiden wij cliënten in het Wmo-traject bij de gemeente.

Stroomschema ‘Denk aan hersenletsel’

U kunt ons stroomschema gebruiken om hersenletsel en de mogelijke gevolgen daarvan sneller op te sporen als een cliënt of zijn/haar naaste zich met ‘vage klachten’ meldt. Uit onderzoek blijkt dat er vaak niet wordt gedacht aan hersenletsel als het om neurologisch licht letsel gaat of als het letsel langer geleden is. Dit stroomschema is speciaal voor huisartsen en praktijkondersteuners ontwikkeld door het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg, Maastricht University en SGL. Bekijk het stroomschema.

Advies en scholing

U krijgt van ons advies op het gebied van hersenletsel, lichamelijke beperkingen en dementie, wij delen graag onze kennis. Wij geven scholing, wisselen expertise uit, nemen deel aan CVA-ketens, hulp bij dementie en fungeren als vraagbaak. Ook op het gebied van innovatie werken wij graag met u samen.

Kijk voor meer informatie over onze behandeling Hersenz op www.hersenz.nl.
Kijk voor meer informatie over ons programma Dimenzie op www.dimenzie.nl.

Rondleiding

Wilt u een beter beeld krijgen van onze dienstverlening of onze locaties? Neem dan contact op met onze afdeling Zorgbemiddeling en Relatiebeheer. Wij leiden u graag vrijblijvend een keer rond. U kunt dan zelf zien en ervaren waar uw cliënten terecht komen.

contact zorgbemiddeling

Mogelijkheden bij hersenletsel

Mogelijkheden bij dementie

Cliënten van SGL werken met een zaagmachine
SGL watermerk

Anderen bekeken ook: