×

Samen maken we de zorg beter

Wij vinden samenwerken met andere organisaties belangrijk, omdat we de zorg voor onze cliënten willen optimaliseren. Mensen met hersenletsel en hun naasten hebben recht op de best passende zorg.

We werken intensief samen met onder andere:

 • Ketens (onder andere CVA)
 • Hulp bij Dementie
 • Afasieverenigingen
 • Belangenbehartigingsorganisaties
 • Gemeenten
 • Organisaties op sportgebied
 • Revalidatiecentra
 • Sociale werkvoorziening
 • Steunpunt Mantelzorg
 • Verwijzers/zorgprofessionals
 • Woningstichtingen
 • Patiëntenverenigingen
 • Welzijnsinstellingen
 • Ziekenhuizen
 • Zorginstellingen
contact