×

Wie praten er mee?

Cliënten praten mee in de Centrale cliëntenraad en via lokale inspraak

Onze cliënten praten mee over allerlei zaken die met onze zorg- en dienstverlening te maken hebben. Dit is geregeld conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Onze cliënten hebben inspraak via de Centrale cliëntenraad (CCR). En via de lokale cliëntenmedezeggenschap in de vorm van lokale cliëntenraden, bewonersvergaderingen of cliëntenraadpleging. De Centrale cliëntenraad is bereikbaar via ccr-secre@sgl-zorg.nl, T: 045 - 800 08 00 of vul onderstaand contactformulier in. 

Cliëntenraadpleging: Dit Vind Ik Ervan

In SGL wordt de cliëntenraadpleging vormgegeven met behulp van het instrument ‘Dit vind ik ervan!’ (DVIE). Cliënt en zorgverlener voeren een betekenisvol gesprek over een aantal thema’s in het leven van de cliënt: Gevoel, Lijf, Familie, Vrienden en Kennissen, Meedoen, Hulp, Huis, Doen, Kiezen Veilig voelen. De ervaring van de cliënt over deze thema’s biedt belangrijke inzichten in de ondersteuning die cliënten nodig hebben en graag zouden willen ontvangen. Lees het rapport over 2018 en bekijk de infographic

Contactformulier Centrale cliëntenraad

 


Medewerkers praten mee in de Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) behartigt de gemeenschappelijke belangen van onze medewerkers. Hierin zijn de verschillende disciplines van SGL vertegenwoordigd. De bestuurder, HRM (personeelszaken) en ondernemingsraad overleggen met elkaar in een open sfeer en met wederzijds respect. Dit betekent ook dat de Ondernemingsraad in de ideefase wordt betrokken bij onderwerpen. Draagvlak is voor beide partijen een sleutelbegrip. De Ondernemingsraad is bereikbaar via or.sgl@sgl-zorg.nl, T: 045 - 800 08 00 of vul onderstaand contactformulier in. 

Contactformulier Ondernemingsraad

 


Vrijwilligers praten mee in de Vrijwilligersraad

Vrijwilligers zijn onmisbaar en betekenen veel voor onze cliënten. Wij vinden de betrokkenheid van onze vrijwilligers bij onze organisatie belangrijk. Daarom hebben wij een Vrijwilligersraad (VR). De Vrijwilligersraad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van vrijwilligers. De Vrijwilligersraad is bereikbaar via voorzittervr@sgl-zorg.nl, T: 045 - 800 08 00 of vul onderstaand contactformulier in. 

Contactformulier Vrijwilligersraad

 


In het document ‘Dialoog met belanghebbenden’ staat hoe wij onder andere met de Centrale cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Vrijwilligersraad communiceren.

Anderen bekeken ook: