×

Voel u thuis bij ons

Misschien voelt thuis wonen niet meer helemaal veilig of prettig. Bijvoorbeeld omdat u meerdere keren per dag (onverwacht of op wisselende momenten) zorg of begeleiding nodig hebt. Niet fijn, want u wilt natuurlijk zo zelfstandig mogelijk blijven wonen. Bij ons wonen is dan een goed alternatief.

Ruim appartement

In een woonbegeleidingscentrum treft u een fijn en warm thuis, in de vorm van een ruim appartement. Iedere woning heeft een eigen deurbel en een aparte badkamer, keuken, woonkamer en aparte slaapkamer of een zit/slaapkamer. Bezoek is er altijd welkom. In de gezamenlijke voorzieningen treft u de andere bewoners. U vindt onze woonbegeleidingscentra in (nieuwbouw) woonwijken in heel Limburg.
 

24/7 begeleiding

In ieder woonbegeleidingscentrum krijgt u de zorg en ondersteuning die specifiek bij u past. Dat betekent 24 uur per dag, zeven dagen per week maatwerk. Dus heeft u ons nodig? Dan zijn er altijd professionele medewerkers aanwezig of snel oproepbaar. U functioneert zo veel mogelijk zelfstandig, maar waar nodig helpen we graag. U heeft de regie!


Palliatieve zorg

SGL vindt dat palliatieve zorg een belangrijk onderdeel uitmaakt van haar zorg- en dienstverlening. Palliatieve zorg omvat alle zorg die gericht is op het  optimaliseren van de kwaliteit van leven in de laatste fase van het leven. Naast de bestrijding van lichamelijke symptomen is daarbij ook aandacht voor emotionele, sociale en spirituele aspecten. Met palliatieve zorg wordt beoogd dat de laatste levensfase zoveel mogelijk overeenkomt met de realiseerbare wensen en behoeften van cliënten. SGL verwacht van haar zorgverleners dat zij tijdig cliënten met palliatieve zorgbehoeften herkennen en hierover het gesprek aan gaan met cliënten en hun naasten.

Aanmelden

Wonen bij SGL valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Om hiervoor in aanmerking te komen, heeft u een geldige indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Een huisarts, maatschappelijk werker of een andere verwijzer kan u ondersteunen om deze indicatie aan te vragen. Uiteraard kan SGL u ook begeleiden in dit traject. U kunt de indicatie eventueel ook zelf aanvragen bij het CIZ.

Het duurt maximaal zes weken voor u de indicatie heeft. Daarna kunt u zich aanmelden voor de gewenste SGL-locatie. Soms is daar een wachtlijst. We zoeken dan samen met u naar overbruggende zorg.

Meer informatie over de Wet langdurige zorg (Wlz) vindt u op de website van de rijksoverheid.


Wat het kost het?

Er is een eigen bijdrage van toepassing. Deze bijdrage is afhankelijk van uw verzamelinkomen, uw spaargeld en uw inkomen in box 3. Voor meer informatie en een berekening van deze bijdrage (zorg met verblijf) kunt u terecht op www.hetcak.nl.


Locaties

U vindt onze woonbegeleidingscentra in heel Limburg, dus ook bij u in de buurt. Bekijk onze locaties.

contact
Cliënt van SGL woont in zijn appartement
SGL watermerk

Anderen bekeken ook: